บริการช่วยเหลือเตาอินฟราเรด

คู่มือการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเตาอินฟราเรด

บริการช่วยเหลือเตาอินฟราเรด

คู่มือการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเตาอินฟราเรด

การทำงานเบื้องต้นของเตาอินฟราเรด
การทำงานเบื้องต้นของเตาอินฟราเรด

นำภาชนะที่ต้องการปรุงอาหารที่ใส่ส่วนประกอบการปรุงอาหารเรียบร้อยเเล้วเช่น น้ำ หรือ น้ำมัน มาตั้งบนเตาอินฟาเรด หลังจากนั้นค่อยทำการเสียบเตาอินฟาเรดเข้ากับเต้ารับ จะมีไฟกระพริบเเละเสียงสัณญาณเพื่อเเสดงให้เห็นว่าเตาพร้อมใช้งาน

nicole infrared touch control icon

หลังจากเปิดเตาเเล้วให้เลือกเมนูต่างๆถ้ามี หรือ กด + หรือ – เพื่อเพิ่มหรือลดกำลังไฟ

หลังจากใช้งานเรียบร้อยเเล้วให้ปิดเครื่องจะมีสัณญาณ hot ขึ้นเตือนเพราะหน้าเตายังมีความร้อนสูงอยู่ ให้รอจนกว่าสัณญาณเตือนดับก่อนจึงทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายได้

เเหล่งข้อมูล
คู่มือการใช้งานของเตาอินฟราเรด
คู่มือการใช้งานของเตาอินฟราเรด
IF-201
IF-510
IF-201
IF-510
การช่อมเเซมเละบริการ

เมื่อเตาเเม่เหล็กไฟฟ้าของท่านมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการได้ตลอดเวลาทำการ

การช่อมเเซมเละบริการ

เมื่อเตาเเม่เหล็กไฟฟ้าของท่านมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการได้ตลอดเวลาทำการ