บริการช่วยเหลือเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

คู่มือการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

บริการช่วยเหลือเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

คู่มือการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

การทำงานเบื้องต้นของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า
การทำงานเบื้องต้นของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า
beeping icon

นำภาชนะที่ต้องการปรุงอาหารที่ใส่ส่วนประกอบการปรุงอาหารเรียบร้อยเเล้วเช่น น้ำ หรือ น้ำมัน มาตั้งบนเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า หลังจากนั้นค่อยทำการเสียบเตาเเม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ จะมีไฟกระพริบเเละเสียงสัณญาณเพื่อเเสดงให้เห็นว่าเตาพร้อมใช้งาน

touch control icon

หลังจากเปิดเตาเเล้วให้เลือกเมนูต่างๆถ้ามี หรือ กด + หรือ – เพื่อเพิ่มหรือลดกำลังไฟ

clean cooker icon

หลังจากใช้งานเรียบร้อยเเล้วให้ปิดเครื่องเเล้วรอจนกว่าพัดลมหยุดทำงานจึงถอดปลั๊กออกเเล้วใช้ผ้านุ่มชุบน้ำทำความสะอาดหน้าเตา

เเหล่งข้อมูล
คู่มือการใช้งานของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นต่างๆ
คู่มือการใช้งานของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นต่างๆ
SO-30E
AT-600
SO-30E
AT-600
การช่อมเเซมเละบริการ

เมื่อเตาเเม่เหล็กไฟฟ้าของท่านมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการได้ตลอดเวลาทำการ

การช่อมเเซมเละบริการ

เมื่อเตาเเม่เหล็กไฟฟ้าของท่านมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการได้ตลอดเวลาทำการ